Sidechains là gì?

Ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, với các dự án mới và thú vị xuất hiện …