Bitcoin Core là gì? Cách tạo và sử dụng ví btc core | Kho lạnh bitcoin

Có một thời, Satoshi Nakamoto đã phát triển ví đầu tiên để làm việc với bitcoin có tên là Bitcoin-…